Lahendused

Arvutivõrgud

Uude kontorisse kolimisel või arvutivõrgu uuendamisel tuleb teha otsus, millise võrguühenduse tagab ettevõte oma arvutitele. Samuti tasub põhjalikult läbi mõelda, milline on andmesidevõrgu ülesehituse skeem ehk topoloogia ja kasutatav tehnoloogia.

Põhiliselt tuntakse kolme erinevat arvutivõrgulahendust:

  1. Klassikaline arvutivõrgukaabeldus
  2. Traadita arvutivõrk
  3. Teisaldatav arvutivõrgukaabeldus

Neist levinuim on klassikaline arvutivõrgukaabeldus.