Lahendused / Turvasüsteemid

Üldhelindussüsteem PA

Üldhelindussüsteemid leiavad avalikes ruumides üha enam kasutust. Üldhelindussüsteem edastab infot, ning muusikat hoonetes ja avalikes ruumides, nt kaubanduskeskustes, koolides, hotellides, sadamates ja lennujaamades. Üldhelindussüsteem võimaldab jaotada hoone erinevateks tsoonideks (näiteks kaubanduskeskustes). Vastavalt soovile saab valida tsooni edastava info ja muusika.
Pakume koolidele integreeritud helindussüsteemi koos koolikellaga. Uue põlvkonna koolikellad kasutavad helinaks koolipere lemmikmuusikapalu. Kella helistamise eest vastutab arvuti või kontroller, kuhu on eelnevalt sisestatud tunniplaani ajakava. Helindussüsteemi ja koolikella ühendatud süsteem pakub võimalust kasutada sama süsteemi näiteks vahetunni ajal muusika või tähtsate teadete edastamiseks.

Pakume klientidele üldhelindussüsteemi projekteerimise ja väljaehitamise teenuseid.

Põhiliselt kasutame oma lahendustes BOSCH, TOA, AMC, AUDICO seadmeid.