Lahendused / Turvasüsteemid

Adresseeritav tulekahjusignalisatsioonisüsteem

Adresseeritava süsteemi eeliseks on häiret andva piirkonna kiirem ja täpsem avastamine, kuna kõik andurid on adresseeritud ning aadressi ja nime järgi lihtsalt tuvastatavad. Samuti on suuremad võimalused hoone erinevate tehnosüsteemide (ventilatsioonisüsteem, liftid, eskalaatorid, sprinkler, suitsu ärastusluugid) juhtimiseks ohusituatsioonis. Soovitame süsteemi keskmistele ja suurematele büroo- ja tootmishoonetele.
Suuremates süsteemis on lihtsamaks haldamiseks kasulik kasutada spetsiaalset tarkvara hoone korruste plaanidega.

Pakume klientidele automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimise, väljaehitamise ja sertifitseerimis teenuseid.
Lansec omab Turvasüsteemide tehnik tase 4, Turvasüsteemide vastutav spetsialist tase 5, Turvasüsteemide projekteerija tase 6 pädevusi.

Põhiliselt kasutame oma lahendustes ESMI, KENTEC INIM seadmeid.