Lahendused / Arvutivõrgud

Klassikaline arvutivõrgukaabeldus

Klassikalise arvutivõrgukaabelduse puhul kasutatakse üldtuntud keerupaarikaabeldust. Igal hoone korrusel on korruse jaotla, kust väljuvad vasksoontega keerupaarikaablid töökohaarvutite pesadesse, milledesse seadmekaabli (patch cable) vahendusel on ühendatud arvutite võrgupesad.

Seega jooksevad igast töökohaarvutist võrgukaablid kokku korruse jaotlasse vastavatesse paneelide pesadesse. Samas korrusejaotlas asub ka võrguseade(switch), mis seob eri töökohaarvutitetest tulevad võrgukaablid ühtselt töötavaks võrguks. Igast korrusejaotlast väljub aga omakorda kas fiiberoptiline või keerupaarikaabel ja suundub omakorda hoonejaotlasse näiteks hoone keldrikorrusel ja sealne võrguseade (switch või router) seob omakorda need infojuhid ühtseks andmesidevõrguks.
Miks eelistada süsteemkaabeldust?

Süsteemkaabelduse eeliseid mittesüsteemse kaabelduse ees on võrgukomponentide omavaheline testitud hea sobivus, tootjapoolne 20-aastane kasutajagarantii, mugavustööriistad andme-sidevõrgu planeerimisel, ja tootja poolt koolitatud sertifitseeritud paigaldajad. Süsteemkaabelduse tootja võtab enda peale ka paigaldajate koolitamise, tagamaks oma kaabeldussüsteemi õige paigaldamine ja sellest johtuv vääramatu töökindlus. Süsteemkaabeldust tellides tuleb alati küsida paigaldajatelt selle kaabeldussüsteemi sertifitseeriud paigaldaja tunnistust. Tunnistus väljastatakse paigaldajale välismaise kaabeldussüsteemivalmistaja poolt ja on paigaldajale nimeline, ja tõendab, et just see isik on selle kaabeldussüsteemi paigaldamise kursused edukalt läbinud.

Pakume klientidele arvutivõrkude projekteerimise, väljaehitamise ja sertifitseerimis teenuseid. Arvutivõrkude sertifitseerimist teostame FLUKE seadmetega.

Lansec on R&M , EUROLAN ja DNS sertifitseeritud paigaldaja
Põhiliselt kasutame oma lahendustes R&M, EUROLAN, DNS, COMMSCOPE kaableid ning komponente ja
RUCKUS WIRELESS, HP, ZYXEL, CISCO aktiivseadmeid.