Lahendused / Tugevvoolu

Alajaamade ja õhuliinide demontaaž

Teostame õhuliini puit- ja betoonmastide demontaaži, transporti ja utiliseerimist. Vajadusel raadame metsa ja võsa. Demonteerime ja utiliseerime alajaamu koos seadmete ja materjalide käitlemisega.