Lahendused / Arvutivõrgud

Traadita arvutivõrgud

Traadita kohtvõrgu (WLAN) puhul säilib sisuliselt klassikalise arvutivõrgu-kaabelduse topoloogia, erinevuseks on vaid see, et horisontaalne kaabeldus (korrusekaabeldus) asendub suures osas raadiosidega.
Töökohaarvutitesse paigaldatakse (sülearvutite puhul on tehases juba paigaldatud) WiFi võrgukaardid (Wireless PC Card, Wireless Network Adapter) ning korrusejaotlasse WiFi võrguseade (Wireless Access Point). Mõlemaid pooli aktiviseerides saavutatakse “korrusekaabeldus” raadioside abil. Tavaliselt siiski ühest traadita võrguseadmest korruse peale ei piisa. Raadiovõrgu leviaukude paikamiseks tuleb neid samal korrusel paigutada eri kohtadesse ja iga raadiovõrguseadme juurde vedada korralik klassikaline vasksoontega keerupaarikaabeldus.
Et vältida raadioandmeside leviaukusid, tuleb traadita arvutivõrgu planeerimisel kindlasti kaasata asjatundjad WiFi võrguseadmete õigete asukohtade leidmiseks. Seadmete ühendamise väljukpesad tuleb paigaldada mitte põranda juurde, vaid seinale, kuhu on kavandatud raadioandmesideseadmete paigaldus. Enamasti paiknevad need lae läheduses.

Ruckus Wi-Fi on tuntud oma innovatiivsete raadiotehniliste lahenduste poolest. Rukcuse tugijaamade südameks on nutiantenn, mis vastavalt kliendi asukohale ja levitingimustele signaali optimaalselt kliendini suunavad. Tegu on lisaks tavapärasele 802.11ac standardi beamformingule (häiremustri parandamise tehnika) lisatehnikaga mis suunab ruumis energiat ja hoolitseb ka vastuvõtu eest õigest suunast. Tavapärased Wi-Fi seadmed saadavad tänini kõik signaalid ruumis laiali kõigis suundades, raisates sellega energiat (voolutarve) ja tekitades häireid naabritele ja oma enda võrgule.
Miks sellist tehnikat vaja on? Wi-Fi töötab loavabal sagedusel, kus iga kasutaja võib oma seadme tööle panna suvalisel ajahetkel ! Tänapäeval on Wi-Fi seade aga peaaegu iga inimese taskus ja häireallikatest enda läheduses ja naabruses puudust ei tule!

Ettevõtte seisukohast on tegelikult üks veelgi suurem probleem, häireallikaks osutub ka traadita võrk ise, kuna sagedusi on ainult piiratult, siis hakkavad suurel koormusel seadmed üksteist hoonete sees segama. BeamFlex+ signaali suunamise tehnikaga vähendatakse häirefooni kuni 15dB (32 korda). Eriti paistab see välja suurte objektide puhul, kus koormus on suur ja kasutajaid palju. Ruckuse patendeeritud BeamFlex+ antennitehnika valib sellisel juhul antenni kongiruratsiooni iga andmepaketi jaoks eraldi ja suunab signaali kõige optimaalsemat teed kaudu kliendini. Seepärast on Ruckuse seadmed olnud juba pikalt ainsaks lahenduseks Robotexi tehnoloogiavõistlusel, Arvamusfestivalil, Tallinna Tehnikaülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Kultuurikatlas ja sadades teistes organisatsioonides Eestis.

Tehnikat mitte tundvad inimesed väidavad, et Ruckusel pole 802.11ac standardi puhul enam olulist eelist kui viimane sisaldab nagunii beamforming tehnikat. See beamforming aga tähendab tänapäeval kolme või nelja antenni, mis kõik kiirgavad ringdiagrammiga, tekitades veelgi rohkem häireid. Samuti on tarvis iga muutuse puhul uus antennikonfiguratsioon (sounding algoritm) kokku leppida, see võtab aega ja sellel hetkel on ka side häiritud, seega sadade üheaegsete klientide ja liikumisega see kindlasti ei õnnestuks, küll aga kodus paarikesi diivanil istudes. Veelgi enam, beamforming ja MIMO ei tööta üheaegselt, sest MIMO (Multiple Input Multiple Output) tehnika vajab mitu antenni ruumis erineva andmestriimi saatmiseks. Ruckuse puhul aga saavad mõlemad tehnoloogiad üheaegselt toimida, tänapäeval tähendab see 1.3 Gb/s või suuremat kiirust ja kõike seda liikudes.

Kõigest sellest tulenevalt on Ruckuse tippkiirusega levialad oluliselt suuremad ja samuti on suuremad väiksema kiirusega modulatsioonide levialad. Kui aga paiknete kusagil suures logistkakeskuses, saab nelja konkureeriva tootja seadme asemele paigaldada ühe Ruckus BeamFlexi. Seega aitab tehnoloogia kokku hoida seadmete arvult, kaabelduselt ja ka elektrienergia kulult.

ZoneFlex tugijaam suudab töötada mitmesaja üheaegse kliendiga, jagades klientide vahel arukalt ressursse. Wi-Fi kasutus on viimase kolme aastaga 5-10 kordistunud ja nõuab järjest uut tehnikat tulemaks toime üha suurema klientide arvuga.

Lisaks pakub Ruckus tänapäevased skaleeruvaid ettevõtetele sobivaid haldus ja turbelahendusi. Tugijaamad saab ühendada hallatud ja rändlust toetavasse võrku ilma kontrollerita – Ruckus Unleashed,Zone Director füüsilise kontrolleri külge või virtuaalse kontrolleri külge, kuhu võib ühendada kuni 30000 tugijaama. Lisaks töötavad kõik tugijaamad iseseisvate seadmetena ning vastavalt paigaldustingimustele leiduvad loetelust lisaks õueseadmed, hotellidele mõeldud tugijaamad ja väikekasutajale sobivad lahendused.

Innovatiivse tehnikaga on Ruckus pääsenud IDC (International Data Corporation) 2015-2016 aasta uuringus kolme põhilise tegija hulka maailma Wi-Fi turul, olles seejuures ainus suur ainult Wi-Fi tehnoloogiat müüv ettevõte.

Pakume klientidele WIFI võrkude projekteerimise, väljaehitamise teenuseid.

Põhiliselt kasutame oma lahendustes RUCKUS WIRELESS, HP, ZYXEL, CISCO aktiivseadmeid.