Lahendused

Telekommunikatsioonivõrgud

Telekommunikatsioonivõrkude projekteerimine, ehitus ning hooldus

Pakume klientidele VALDKOND projekteerimise, väljaehitamise ja sertifitseerimis teenuseid. Sertifitseerimist teostame FLUKE, MUUD seadmetega.

Lansec Tele on TOOTED sertifitseeritud paigaldaja
Põhiliselt kasutame oma lahendustes TOOTED kaableid ning komponente.