Lahendused / Turvasüsteemid

Valve- ja läbipääsusüsteemid

Valvesignalisatsioonisüsteem
Elektroonilise valvesüsteemi eesmärk on avastada lubamatud sissetungid ja kiiresti informeerida toimuvast turvafirmat või hoone valdajat.
Süsteemi tööd kontrollib keskseade, kuhu erinevad andurid edastavad infot sissetungi, klaasipurunemise, rõhumuutuse, vibratsiooni või tulekahju kohta. Lubamatu signaali korral käivitab keskseade sireeni ja vilkuri, info edastatakse raadiosaatja või telefoniliiniga turvafirmasse, soovi korral ka hoone omaniku mobiiltelefonile.
Kogu süsteemi juhitakse sõrmistikult, mis asub keskusest eraldi ja mille lõhkumine murdvarga poolt ei kahjusta keskseadme tööd. Süsteem on varustatud akutoitega, mis tagab töö ka voolukatkestuse korral. Valvesignalisatsiooni süsteemi komponentidena kasutame peamiselt kasutajasõbralikke ja levinud süsteeme, mille töökindlus on tõestatud pikaajalise kogemusega.
Läbipääsusüsteem
Pea kõigis ettevõtetes ja asutustes on vaja rohkemal või vähemal määral piirata ja reguleerida võõraste inimeste liikumist teatud ruumides või aladel. Efektiivseim võimalus selleks on läbipääsusüsteemi kasutamine.

Integreeritud Valve- ja läbipääsusüsteem ICT Protege
Protege GX on kõrgetasemeline turvasüsteem, kus on omavahel tihedalt integreeritud valve- ja läbipääsu-, hoone automaatika- ja IP-põhine videovalvesüsteem. Serveri ning moodulipõhiselt üles ehitatav süsteem turvab tõhusalt nii väiksemaid kui ka suuri objekte. Protege GX süsteemi südameks on keskses serveris paiknev tarkvara ja MS SQL andmebaas. Erinevate moodulite abil saab süsteemi paindlikult laiendada, pakkudes piisavalt ressurssi ka tuleviku-uuendusteks.
Protege GX omab piisavalt erinevaid mooduleid, et välja ehitada kogu objekti hõlmav ühtsele süsteemile põhinev turva- automaatikasüsteem. Serveri põhine lahendus tagab võimaluse kogu süsteemi hallata distantsilt arvuti vahendusel, ning kasutada süsteemi funktsioone nutiseadme abil.
Väiksematele objektidele on loodud kõrgetasemeline turvasüsteem Protege WX, kus on omavahel tihedalt integreeritud valve- ja läbipääsusüsteem. Peakontrolleri ning moodulipõhiselt üles ehitatav süsteem turvab tõhusalt väiksemaid kui keskmise suurusega objekte. Protege WX süsteemi südameks on peakontroller ning selles asuv tarkvara. Erinevate moodulite abil saab süsteemi paindlikult laiendada, pakkudes piisavalt ressurssi ka tuleviku-uuendusteks. Protege WX omab piisavalt erinevaid mooduleid, et välja ehitada kogu objekti hõlmav ühtsele süsteemile põhinev turvasüsteem. Peakontrolleri põhine lahendus tagab võimaluse kogu süsteemi kasutada ja hallata distantsilt arvuti või nutiseadme vahendusel.

Pakume klientidele valvesignalisatsioonisüsteemi projekteerimise, väljaehitamise ja sertifitseerimis teenuseid.
Lansec omab Turvasüsteemide tehnik tase 4, Turvasüsteemide vastutav spetsialist tase 5, Turvasüsteemide projekteerija tase 6 pädevusi.

Põhiliselt kasutame oma lahendustes ICT PROTEGE, PARADOX, INNER RANGE, DSC seadmeid.

Protege turvasüsteemi näidislahendused

Koolihoone

Koolihoone, milles on üks sõrmistik. Enamus ruume ja klasse valvestatakse kaardilugeja abil (lugejale näidatakse kaarti kaks korda). Teatud kasutajatele on antud luba kindla ruumi valvestamiseks selliselt, et kui ruum on valves, siis teine kasutaja sisse ei pääse. Kui ruum on valvest maas, pääseb sisse ka teine kasutaja, kellele on selleks luba antud. Süsteem on ühendatud arvuti ja graafikaprogrammiga, mille erinevad valvealad on näidatud eri värvidega. Valvuril on võimalus ruume valvestada hiirekliki abil.

Parklalahendus korruselamule

Korrusmajade all paiknevad kuus parklat on ühendatud optikakaablitega parklaoperaatori juhtimisruumi. Igas majas paikneb eraldi keskus. Optikamooduliga on kõik keskused kokku ühendatud juhtimisruumi, kust toimub ka elanike infrapunaseadme ja RFID-lugejagaga  varustatud garaaẑipultide programmeerimine. Puldi seinasisese lugeja abil avatakse nii suur garaaẑiuks kui ka väikesi uksi. Juhtimisruumis paikneval arvuti kuvaril kuvatakse kogu objekt graafiliselt. Kui uks avatakse ilma puldita või see jääb kauaks lahti, edastatakse häiresignaal ja juhtarvuti ekraanil kuvatakse graafiliselt häirekoht.

Ärihoone koos autoparkla ja tõkkepuuga

Näidisärihoones on 30 rentnikku, samuti tõkkepuuga autoparkla. Klassikaline lahendus sel juhul oleks  igal korrusel paiknev sõrmistik, büroopinnal aga kaardilugejad. Mitmekülgseid lahendusi pakkuv juhttarkvara Protege võimaldab igal rentnikul teha vajalikke läbipääsukaarte ja valvekoode. Iga rentnik saab programmiliselt hallata ainult selle hooneosa turvasüsteemi, milleks talle on õigused antud. Lisaks saab kasutada nutirakendusena Protege äppi, nt tõkkepuu avamiseks.