Lahendused / Telekommunikatsioonivõrgud

Optiliste kaablite paigaldamine puhumis meetodil

Tänapäeval kasutatakse sidetaristute välja ehitamiseks enamasti puhutavate kaablitrasside lahendust. Lahendus koosneb spetsiaalsest plastik torust või torude kimbust. Sõltuvalt vajatavast torude hulgast võib olla kimpu köidetud 2, 4, 7, 12, 19 või 24 mikrotoru. Peale trasside ehitust ning torude paigaldust sisestatakse torudesse spetsiaalse masinaga puhumismeetodil vajalik arv fiiberoptilisikiude. Selline lahendus võimaldab lihtsat valguskaablite paigaldamist ja vajadusel vahetamist kuni trassi eluea lõpuni.