Lahendused / Tugevvoolu

Tänavavalgustuse ehitus ja hooldus

Ehitame tänavavalgustust ehitus vastavalt projektdokumentatsioonile. Hangime ning tarnime kõik vajaminevad materjalid, seal hulgas valgustid ja toitekilbid vastavalt ette antud projektile. Teostame valgustusmastide ning jalandite paigaldust ja vahetust koos vajaminevate kaevetöödega. Koostame teostusdokumentatsiooni koos vajaminevate mõõtmiste ning auditiga.