Lahendused / Turvasüsteemid

Tööaja jälgimise süsteem

Pea kõigis ettevõtetes ja asutustes on vaja rohkemal või vähemal määral saada ülevaadet inimeste töökäitumisest. Läbipääsusüsteeme saab muuta multifunktsionaalsemaks ühildades läbipääsusüsteemi ja tööajaarvestuse. Läbipääsu- ja tööajaarvestuse süsteemide juurde pakume ka turnikeesid, mida leiab väga erinevates mõõtmetes ja kujundusega.

Pakume klientidele tööaja jälgimise süsteemi projekteerimise ja väljaehitamise teenuseid.
Lansec omab Turvasüsteemide tehnik tase 4, Turvasüsteemide vastutav spetsialist tase 5, Turvasüsteemide projekteerija tase 6 pädevusi.

Põhiliselt kasutame oma lahendustes ICT PROTEGE,SUPREMA, FOXSEC, PARADOX, INNER RANGE, ROSSLARE seadmeid.