Lahendused / Telekommunikatsioonivõrgud

PON (Passive Optic Networks) võrkude projekteerimine, ehitamine ja hooldus

Passiivne optiline võrk ehk PON (Passive Optical Network) on valguskaablil põhinev andmeside juurdepääsutehnoloogia. PONi trassil puuduvad elektronlülitused, üks valguskiud on ühine paljudele kasutajatele ning otseühenduses teenusepakkuja võrgusõlmega. Valguskiir jagatakse passiivsete jagurite abil mitme kiuga kaablist, millest igaüks teenindab üht kasutajarühma.

PON on tulevikukindel tehnoloogia, võimaldades pea piiramatut ühenduskiirust erinevalt traditsioonilistest vaskjuhtmetel või koaksiaalkaablitel põhinevatest ühendustest. Seni on teenusepakkujad selle tehnoloogia baasil pakkunud ühendust kiirusega kuni 100 Mbit/s, erandina ka 1 Gbit/s.

Pakume klientidele telekommunikatsioonivõrkude projekteerimise, väljaehitamise ja sertifitseerimis teenuseid. Sertifitseerimist teostame FLUKE ja JDSU seadmetega.