Lahendused / Turvasüsteemid

Tuleohutussüsteemide tabloo

Tuleohutussüsteemide tabloo näitab hoones asuvate erinevate tuleohutusesüsteemide seisundit ja võimaldab suitsueemalduse juhtimist. Tulekahjusüsteemide tabloo põhiülesandeks on kuvada infot hoone kasutajale süsteemide seisukorrakohta ning võimaldada päästetöötajatel süsteemide juhtimist.

Pakume klientidele tuleohutussüsteemide tabloo projekteerimise ja väljaehitamise teenuseid.
Lansec omab Turvasüsteemide tehnik tase 4, Turvasüsteemide vastutav spetsialist tase 5, Turvasüsteemide projekteerija tase 6 pädevusi.

Põhiliselt kasutame oma lahendustes INIM, KENTEC, APOLLO seadmeid.