Lahendused / Tugevvoolu

0,4 – 35 kV õhuliinid

Hangime ning paigaldame madal- ja keskpingevõrkude ehituseks vajaminevad materjalid vastavalt projektdokumentatsioonile. Teostame jaotusvõrkude ehitust ja hooldust vastavalt ettenähtud korrale ning koostame vajaliku täitedokumentatsiooni.