Lahendused / Turvasüsteemid

Ajanäidusüsteem

Paljudes ühiskondlikes ja avalikes hoonetes ning suuremates ettevõtetes on kasutusel juhtmega või juhtmeta ajanäidusüsteem. Hoones või ettevõtte territooriumil paiknevad kellad on ühendatud ühte võrku, mille keskpunktiks on emakell, saades info õige aja kohta GPS satelliidilt. Kasutame kõige uuemat lahendust, mis võimaldab üle võrgu ühtselt seadistada kõikide kellade parameetreid.

Pakume klientidele ajanäidusüsteemi projekteerimise ja väljaehitamise teenuseid.

Põhiliselt kasutame oma lahendustes WESTERSTRAND, BODET seadmeid