Lahendused / Tugevvoolu

0,4 – 35 kV kaablitrassid

Teostame kaevetöid kaablitrasside rajamiseks nii kõvas, kui ka pehmes pinnases. Rajame kaablitrasse kinnisel meetodil suundpuurimisega. Hangime ja paigaldame kaablikaitsetorusid ning kaableid vastavalt kas olemasolevatesse torudesse või otse pinnasesse. Samuti tegeleme kaablikaevude hankimise ja paigaldusega. Kõikidele töödele teostame kaablitrasside mahamärkimise, teostusdokumentatsiooni ning kontrollmõõtmised.