Lahendused / Tugevvoolu

Hoonete elektripaigaldised

Ehitame hoone peakilbist elektri jaotusvõrgu tarbijani, paigaldame peakilpe, pealüliteid ning automaatkaitsmed. Ehitame magistraal- ning jaotuskaablivõrke ja ühendame need kehtivate standardite järgi.